mIRC Kayıt Addon

mIRC Kayıt Addon

Mirc kayıt addon, mIRC scriptlerinizi register ( şifrelemeye ) yarayan bir kod’dan oluşur.

Mirc Kayıt Kodu;

alias kayit {
 var %kg.tbl = 11:6:17:12:12:14:5:12:16:10:11:6:14:14:4:11:9:12:1 1:10:8:10:10:16:8:4:6:10:12:16:8:10:4:16
 var %kg.ctr = 4
 var %kg.tot = $len($1-)
 while (%kg.ctr <= %kg.tot) {
  var %kg.1 = $calc(%kg.1 + ($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr - 3),58)))
  var %kg.2 = $calc(%kg.2 + (($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $asc($mid($1-,$calc(%kg.ctr - 1),1))) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr -3),58)))
  inc %kg.ctr
 }
 if $file(register.reg) { .remove register.reg }
 write register.reg REGEDIT4
 write register.reg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREmIRC]
 write register.reg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREmIRCChannels]
 write register.reg @=""
 write register.reg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREmIRCLockOptions]
 write register.reg @="0,0"
 write register.reg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREmIRCUserName]
 write register.reg @=" $+ $1- $+ "
 write register.reg [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREmIRCLicense]
 write register.reg @=" $+ $+(%kg.1,-,%kg.2) $+ "
 run regedit -s register.reg
}

/kayit nickiniz şeklinde çalışır.

admin 67
Cevap bırakın