Helper Bot

Helper Bot

Helper Bot;

- on *:connect: { 
.join #help 
.ns identify HelpBotSifresi 
.remote on 
.ignore $me 
} 
on *:text:*:?: { 
if .n?ck iswm $1- { 
/timer 1 0 msg $nick .:: Nickserv Hakkında Komutlar Sıralanıyor ::. 
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 2 msg $nick 0,1 1- Nick Kaydetmek icin 4.nreg0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 2- Nick Droplamak icin 4.drop 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 3- Nick E-mail Değişmek icin 4.nmail0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 5 msg $nick 0,1 4- Nick UrL Değişmek icin 4.nurl 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz... 
/timer 1 6 msg $nick 0,1 5- Nick İnfosunu Görmek icin 4.ninfo 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 7 msg $nick 0,1 6- Nick Sifrenizi E-mail'e Yollamak icin 4.nsend 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 8 msg $nick 0,1 7- Nick Sifrenizi Değiştirmek icin 4.nsifre 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 9 msg $nick 0,1 8- Askıda Kalan Nickinizi Düşürmek icin 4.nghost 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 10 msg $nick 0,1 9- Nickinize Memo Gelmesin İstiyorsanız 4.nnmemo0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 11 msg $nick 0,1 10- Nickinizin Baskası Tarafından Kullanılmasını İstemiyorsanız 4.nkill0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 12 msg $nick 0,1 11- Nick E-mail adresinizin Herkez Tarafından Görülmesini istiyorsanız 4.nshow0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 12 msg $nick 
/timer 1 14 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz. 
} 
if .nreg isin $1- { 
msg $nick Nickinizi Kaydetmek ( Sifrelemek ) icin /ns register sifre e-mailadress Örnek : /ns register 123456 e-mailadres 
} 
if .ndrop isin $1- { 
msg $nick Nickinizi Droplamak ( Kayıtları Silmek ) icin /ns drop nick Örnek : /ns drop OzAn 
} 
if .nma?l iswm $1- { 
msg $nick Nickinizin E-mailini Değiştirmek icin /ns set email yenie-mail Örnek : /ns set user@adres user@adres komutunu kullandıktan sonra yeni e-mail adresinize gelen onay kodunu giriniz. 
} 
if .nurl isin $1- { 
msg $nick Nickinizin URL ( Webadres ) Değiştirmek icin /ns set url yeni url Örnek : /ns set url adres 
} 
if .n?nfo iswm $1- { 
msg $nick Nickinizin İnfosunu Yada Herhangi Bir Nick'in İnfosunu Görmek icin /ns info nick  Örnek : /ns info OzAn 
} 
if .nsend isin $1- { 
msg $nick Nickinizin Sifresini E-mailinize Göndermek İstiyorsanız.. /ns sendpass nick  Örnek : /ns sendpass OzAn 
} 
if .ns?fre iswm $1- { 
msg $nick Nickinizin Sifresini Değiştirmek icin /ns set password Yenisifreniz  Örnek : /ns set password 321654 
} 
if .nghost isin $1- { 
msg $nick Nickiniz askıda Kaldı ve Düşürmek istiyorsunuz Su Komutu Uygulayınız.. /ns ghost nick sifreniz Örnek : /ns ghost OzAn 123456 
} 
if .nnmemo isin $1- { 
msg $nick Nickinize Memo Gelmesini İstemiyor iseniz Su Komutu Uygulayınız.. /ns SET nomemo ON 
} 
if .nk?ll iswm $1- { 
msg $nick Nickinizin Baskası Tarafından Kullanılmasını İstemiyorsanız Su Komutu Uygulayınız.. /ns set KILL on 
} 
if .nshow isin $1- { 
msg $nick Nickinizdeki E-mail Adresini Herkezin Görmesini İstiyorsanız Su Komutu Uygulayınız.. /ns set showemail off 
} 
if .chan isin $1- { 
/timer 1 0 msg $nick .:: Chanserv Hakkındaki Komutlar Sıralanıyor ::. 
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 1- Kanal Kaydetmek icin 4.creg 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 5 msg $nick 0,1 2- Kanal Droplamak icin 4.cdrop 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 6 msg $nick 0,1 3- Kanal Founderi Değiştirmek icin 4.cfon0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 7 msg $nick 0,1 4- Kanal Sifresi Değiştirmek icin 4.csifre0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 8 msg $nick 0,1 5- Kanal E-mail Değiştirmek icin 4.cmail0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 9 msg $nick 0,1 6- Kanalınıza gönderilen memoları kapatmak yada okuyabilme yetki düzeyini ayarlamak icin 4.cmemo0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 10 msg $nick 0,1 7- Kanalınıza giremiyorsanız INVITE modunda yada BANLI iseniz 4.invite0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 11 msg $nick 0,1 8- Kanalınıza SOP eklemek,silmek istiyorsanız 4.csop0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 12 msg $nick 0,1 9- Kanalınıza AOP eklemek,silmek istiyorsanız 4.caop0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 13 msg $nick 0,1 10- Kanalınıza VOP(voice(+)) eklemek istiyorsanız 4.cvop0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 14 msg $nick 0,1 11- Kanalınıza akick atmak icin 4.cakick0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 15 msg $nick 0,1 12- Kanalınıza accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dışında kimsenin girememesi için .4crest0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz..
/timer 1 16 msg $nick 0,1 13- Kanalınıza OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiğini vede access'inin,ne olup olmadığını görmek için4 .why0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 17 msg $nick 0,1 15- Kanalınıza bir başka kanala linklemek(yönlendirmek) istiyorsanız 4.link0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz... 
/timer 1 18 msg $nick 0,1 16- Kanalınıza Giris Mesajı atmak icin4 .cent0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 19 msg $nick 0,1 17- Kanalınızda op olan tüm kullanıcıları bir seferde deop edebilmek için 4.mdeop0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 20 msg $nick 0,1 18- Kanalınızdaki herkesi atmak için 4.mkick0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 21 msg $nick 0,1 19- Yetkili oldugunuz bi kanaldan size atılan banı kaldırmak için 4.cunban0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 22 msg $nick 
/timer 1 25 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz. 
} 
if .caop isin $1- { 
msg $nick : AOP eklemek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal add Nick 
msg $nick : AOP silmek için ( Founder,Sop iseniz ), 4/chanserv aop #kanal del Nick 
} 
if .csop isin $1- { 
msg $nick : SOP eklemek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal add Nick 
msg $nick : SOP silmek için ( Founder iseniz ), 4/chanserv sop #kanal del Nick 
} 
if .cvop isin $1- { 
msg $nick : VOP eklemek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalı ) 4/chanserv vop #kanal add nick 
msg $nick : VOP silmek için, ( kanalda en az sop accessiniz olmalı ) 4/chanserv vop #kanal del nick 
} 
if .mkick isin $1- { 
msg $nick Kanaldaki herkesi atmak için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mkick #kanal 
} 
if .mdeop isin $1- { 
msg $nick Kanaldaki herkesi deop etmek için SOP veya FOUNDER olmak gerekiyor, 4/chanserv mdeop #kanal 
} 
if .l?nk isin $1- { 
msg $nick, Kanal Yönlendirmek için, /mode #1.kanal +lO 1 #2.Kanal 
} 
if .why isin $1- { 
msg $nick : Kanalda OP olan birinin hangi nicki identify ederek bu seviyeye geldiğini vede access in,nolup olmadığını görmek için, 4/chanserv why #kanal nick 
} 
if .crest isin $1- { 
msg $nick : Kanala accesslilerin ( SOP,AOP,VOP ve UOP ) dışında kimsenin girememesi için, 4/chanserv set #kanal restrict ON Kaldırmak için 4/chanserv set #kanal restrict OFF 
} 
if .cunban isin $1- { 
msg $nick : Chanserv i kullanarak size atılan ban'ı kaldırmak için, 4/chanserv unban #kanal me 
} 
if .creg isin $1- { 
msg $nick Kanalınızı Kaydetmek İstiyorsanız Su Komutu Uygulayınız /cs register #kanal sifre acıklama  Örnek : /cs register #sohbet 123456 Hoşgeldiniz 
} 
if .cdrop isin $1- { 
msg $nick Kanalınızı Droplamak ( Kayıtları Silmek ) icin Su Komutu Uygulayınız /cs identify #kanalınız sifreniz  /cs drop #kanalınız Örnek : /cs identify #sohbet 123456 /cs drop #sohbet 
} 
if .cfon isin $1- { 
msg $nick Kanalınızın Founderini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs identify #kanalınız sifreniz  /cs set #kanalınız founder yenifounder Örnek : /cs identify #sohbet 123456  /cs set #sohbet founder OzAn 
} 
if .cs?fre iswm $1- { 
msg $nick Kanalınızın Sifresini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs set #kanaliniz password yenisifre  Örnek : /cs set #sohbet password 321654 
} 
if .cma?l iswm $1- { 
msg $nick Kanalınızın E-mail adresini Değiştirmek icin Su Komutu Uygulayınız /cs set #kanalınız email yenie-mail  Örnek : /cs set #sohbet email adres 
} 
if .cmemo iswm $1- { 
msg $nick Kanala memo yolladığınız zaman alacak alt düzeyi belirlemek için, 4/chanserv set #kanal memo none|aop|sop|founder 
} 
if .invite isin $1- { 
msg $nick Kanal +i modunda ise vede kanalda en az AOP access iniz var ise kanala girmek için, 4/chanserv invite #kanal nick 
} 
if .cent isin $1- { 
msg $nick Kanalınıza Giriş Mesajı atmak icin /cs set #kanal entrymsg mesajınız Örnek : /cs set #sohbet entrymsg Hoşgeldiniz. 
} 
if .cak?ck iswm $1- { 
msg $nick Kanalınızda akick almak icin Su Komutu Uygulayınız /cs akick #kanal add nick!*@* sebeb Örnek : /cs akick #sohbet add OzAn!*@* Rahatsızlık 
} 
if .memo iswm $1- { 
/timer 1 0 msg $nick .:: Memoserv Hakkındaki Komutlar Sıralanıyor ::. 
/timer 1 1 msg $nick 
/timer 1 3 msg $nick 0,1 1- Memo Göndermek icin 4.msend0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 4 msg $nick 0,1 2- Memo Okumak icin 4.mread0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 5 msg $nick 0,1 3- Memo Listesini Görmek icin 4.mlist0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 6 msg $nick 0,1 4- Memolarınızı E-mail adresinize Göndermek icin 4.mfor0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 7 msg $nick 0,1 5- Memolarınızı Silmek icin 4.mdel 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 8 msg $nick 0,1 6- Memolarınıza Limit Koymak icin 4.mlim 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 9 msg $nick 0,1 7- Memolarınız Hakkındaki Bilgileri Görmek icin 4.minfo 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 10 msg $nick 0,1 8- Herhangi Bir Kullanıcının Size Memo Göndermesini İstemiyorsanız 4.mig 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. 
/timer 1 10 msg $nick 
/timer 1 12 msg $nick Size sunmuş oldugum komut parametreleri yetersiz geldiyse Kanal Operatörlerinden yardım isteyebilirsiniz. 
} 
if .msend isin $1- { 
msg $nick Memo Göndermek icin Su Komutu Uygulayınız.. /ms send nick mesajınız Örnek : /ms send OzAn Selam 
} 
if .mread isin $1- { 
msg $nick Memo Okumak icin Su Komutu yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. /ms read memonumarası Örnek : /ms send 1 
} 
if .ml?st iswm $1- { 
msg $nick Memo Listenizi Görmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms list 
} 
if .mfor isin $1- { 
msg $nick Memolarınızı E-mail adresinize Göndermek icin Su komutu Uygulayınız /ms forward all 
} 
if .mdel isin $1- { 
msg $nick Memolarınızı Silmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms del memonumarası Örnek : /ms del 1 
} 
if .ml?m iswm $1- { 
msg $nick Memolarınıza Limit Koymak icin Su Komutu Uygulayınız /ms set limit LIMITSAYISI Örnek : /ms set limit 10 
} 
if .m?nfo iswm $1- { 
msg $nick Memolarınız Hakkındaki Bilgileri Görmek icin Su Komutu Uygulayınız /ms info 
} 
if .m?g iswm $1- { 
msg $nick Herhangi Bir Kullanıcının Size Memo Göndermesini Engellemek icin Su Komutu Uygulayınız /ms ignore add nick Örnek : /ms ignore add OzAn 
} 
} 
on *:open:?: { 
msg $nick Merhaba $nick, Yardım konularınız aşşağıdakilerdir. 
msg $nick 0,1 .:: Lutfen komutları sorarken (4NOKTA 4(0 . 4)0,1) işaretini komut başına koymayı unutmayınız. Örneğin:4 .chan 
msg $nick 0,1 .:: Chanserv Komutlarını Görmek icin = 4.chan0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. ::. 
msg $nick 0,1 .:: Nickserv Komutlarını Görmek icin = 4.nick0,1 yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. ::. 
msg $nick 0,1 .:: Memoserv Komutlarını Görmek icin = 4.memo 0,1yazarak komutu öğrenebilirsiniz.. ::. 
} 
on 1s:JOIN:#help: { 
msg $nick Merhaba $nick Ben mIRCTurkce Help Team Tarafından Editlenmiş IRCHELP BOT'uyum Size IRC Komutlari Hakkında Bilgiler vermek icin Bulunuyorum 
}

 

admin 59
Cevap bırakın