MemoServ

SEND KOMUT Bu komutla mesaj yollanir. Komut: "/msg memoserv send nick selam…" READ KOMUT Bu komutlar size gelen mesajlari okursunuz. komut: "/msg memoserv read 1" 1 size gelen memo sirasi..(1,2,...

IRC Servisler

IRC’de kullanımı kolaylaştıran bazı sistemler vardır, bunlardan biride servisler(services) dir. IRC`nin başlıca services hizmetleri “chanserv” “nickserv” “memoserv” “operse...