IRC Kanal Modları

v: +m modunda olan kanalda konuşabilen kullanıcı. (voice)
h: Kanal yardımcı operatörü. (halfop)
o: Kanal operatörü. (op)
a: Kanalda koruma sahibi olan kullanıcı. (protect)
q: Kanal sahibi.

———————————————————

b [email protected]: Belirtilen maskeyi içeren kullanıcıların kanala girişini engeller. Parametreleri ile kullanımı için +b kanal modu başlığını inceleyiniz. (h)
c: Renk kodları içeren mesajların ulaşmayacağı kanal. (o)
e [email protected]: (Exception) +b modundan etkilenmeyen kullanıcı. (h)
I [email protected]: (Invex) Davetsel konumdaki (invite only (+i)) kanala giriş yapabilen kullanıcı. (h)
f satır:saniye: (Flood Koruması) Kanalda gelişmiş tekrar koruması sağlar. Parametreleri ile kullanımı için +f kanal modu başlığını inceleyiniz. (o)
i: Davetsel konumda (invite only) bulunan kanal. Bu konumdaki kanala giriş yapabilmek için davetli moduna sahip olmak gereklidir. (h)
j giriş:saniye: (Join Flood Koruması) Kanala belirtilen saniyede bir giriş yapılabilir. Kanal için join flood koruması sağlar. (o)
k şifre: Girişlerde şifre istenilen kanal. Bu konumda ki kanala giriş yapabilmek için belirlenmiş olan şifrenin bilinmesi gerekmektedir. (h)
l sayı: (Limit) Kanala giriş yapabilecek kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Bu limit dolduğunda kanala girmek isteyen kullanıcılara limitin dolu olduğu bilgisi ulaşır. (o)
m: Bu modda ki kanalda; Sadece +qaohv modlarından en az birine sahip kullanıcılar kanal geneline mesaj gönderebilirler. (h)
n: Kanalda bulunmayan kullanıcıların dışarıdan kanal geneline mesaj göndermelerini engeller. (h)
p: (Özel Kanal) Kanalı /list komutu ile yapılan listelemerden saklar. (o)
r: Kanalın kayıtlı olduğu anlamına gelmektedir.
s: (Secret) Kanalı kanalda bulunan kullanıcıların whois çıktısından ve /list komutu ile yapılan listelemelerden saklar. (o)
t: Bu modda ki kanalda; Sadece +hoaq modlarından en az birine sahip kullanıcılar kanal başlığını değiştirebilirler. (h)
z: SSL (Secure Socket Layer) Sadece güvenli porttan giriş yapan kullanıcıların giriş yapabileceği kanal. (o)
A: Sadece adminlerin giriş yapabileceği kanal.
C: CTCP içerikli metinlerin kanala ulaşmasını engeller. (o)
G: Sunucu tarafından yasaklanmış olan kelimelerin kanal geneline gönderimini engeller. (o)
M: Bu modda ki kanalda; Sadece nicki kayıtlı olan kullanıcılar kanal geneline mesaj gönderebilirler. (o
K: /knock komutu yolu ile mesaj alımına kapalı olan kanal. Not: Bu mod +i modu ile birlikte kullanılmaktadır. (o)
L #Kanaladı: Kanala giriş yapan kullanıcılar otomatik olarak belirtilen kanala yönlenirler. Not: Bu mod +l modu ile birlikte kullanılmaktadır. (q)
N: Bu modda ki kanalda; Sadece +qao modlarından en az birine sahip kullanıcılar nick değiştirebilirler. (o)
O: Sadece IRC Operatörlerin giriş yapabileceği kanal. (o)
S: Renk kodları içeren metinlerin bu kodlardan arınıp kanala düz yazı olarak ulaşmasını sağlar. (o)
T: Bu modda ki kanala; notice gönderilemez. (o)
V: Bu modda ki kanalda; /invite komutu kullanılamaz. (o)
u: Kanal yönetici kiplerinin gizli durumda olduğu kanal. (q)

(o) : Sonunda yer aldığı modun kanal operatörü yetkisine sahip olan kullanıcılar tarafından değiştirebileceği bilgisini verir.
(h) : Sonunda yer aldığı modun kanal yardımcı operatörü yetkisine sahip olan kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği bilgisini verir.
(q) : Sonunda yer aldığı modun kanal sahibi tarafından değiştilebileceği bilgisini verir.

Kullanımı: /mode #kanaladı +modeler-modeler
/mode #kanaladı +modeler-modeler parametre

Kanal modlarına ek bilgiler;

Kullanıcıya uygulanabilir kanal modları;

q,a,o,h,v,e,b,l

Mlock ile sabitlenebilen kanal modları;

m,n,c,k,l,i,M,K,O,A,R,S,p,S,t,Q,s,V,u,z,T,G,C,j,z

K modu i modu olmadan sabitlenemez.

j,k,l,f modları ise parametreleri kullanılarak sabitlenebilir.

Parametreler ile kullanılan kanal modları;

j,k,I,f,b,e,v,h,o,a,q

Bir arada kullanılamayan kanal modları;

c ve S , s ve P

a) +b kanal modu parametreleri ile kullanımı;

~c:#kanal: Belirtilen kanalda ki kullanıcıların sizin kanalınıza giriş yapmasını engeller.
Kullanımı: /mode #kanaladı +b ~c:#yasakkanal

~q:maske: Belirtilen maskeyi ([email protected]) içeren kullanıcıların kanal geneline mesaj göndermesini engeller.
Kullanımı: /mode #kanaladı +b ~q:[email protected]

~n:maske: Belirtilen maskeyi ([email protected]) içeren kullanıcıların kanalda oldukları takdirde nick değiştirmelerini engeller.
Kullanımı: /mode #kanaladı +b ~n:[email protected]

~r:realname: Belirtilen realname (gerçek isim) sahibi kullanıcıların kanala giriş yapmasını engeller.
Kulanımı: /mode #kanaladı +b ~r:realname

b) +f kanal modu parametreleri ile kullanımı;

+f kanal modu parametreleri ile birlikte kullanımında belirtilen kanal için gelişmiş flood koruması sağlar. Bu mod ile belirlenen süre içerisinde
kanalda yapılabilecek eylem limitini belirleyebilirsiniz.

Kullanımı: /mode #kanaladı +f [<miktar><tür>{#<eylem>}{,…}]:<saniye>

Bahsi geçen eylem türleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

———————————————————–

Tür Parametre Adı Ceza Extra Ceza

c CTCP C m, M
j Join i R
k Knock k
m Mesajlar m M
n Nickdeğişimi N
t Tekrar kick b

————————————————————

c parametresi: Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde gönderilebilecek maksimum CTCP sayısını belirlemek için kullanılır. Limit aşıldığı takdirde otomatik otomatik olarak +C modu devreye girer. +C modunun kaç dakika devrede kalacağını belirlemek mümkündür. İsteğe bağlı olarak +m veya +M modlarından herhangi birisi +C modu yerine devreye sokulabilir.

Örnek: /mode #kanaladı +f [5c#M3]:7

Yukarıdaki komut uyguladığında takdirde; bahsi geçen kanala 7 saniye içerisinde en fazla gönderilebilecek CTCP içerekli mesaj adeti 5′tir. Bu limit aşılması durumunda kanal otomatik olarak 3 dakika süre ile +M moduna alınacaktır.

j parametresi: Belirtilen kanala belirtilen sürede yapılabilecek maksimum giriş (JOIN) sayısını belirlemek için kullanılır. Limit aşıldığı takdirde otomatik olarak +i modu devreye girer. +i modunun kaç dakika devrede kalacağını belirlemek mümkündür. İsteğe bağlı olarak +i modu yerine +R modu devreye sokulabilir.

Örnek: /mode #kanaladı +f [6j#R3]:4

Yukarıdaki komut uygulandığı takdirde; bahsi geçen kanala 4 saniye içerisinde 6′dan fazla kullanıcı giriş yapmaya teşebbüs eder ise, kanal otomatik olarak 3 dakika +R moduna alınacaktır.

k parametresi: Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde gönderilebilecek maksimum KNOCK mesajı sayısını belirlemek için kullanılır. Limit aşıldığı takdirde otomatik olarak +k modu devreye girer.

Örnek: /mode #kanaladı +f [4k]:8

Yukarıdaki komut uygulandığı takdirde; bahsi geçen kanala 8 saniye içerisinde maksimum 4 KNOCK mesajı gönderilebilir. Bu limit aşılması durumunda kanalda otomatik olarak +k modu devreye girer.

m parametresi: Belirtilen kanala belirtilen sürede gönderilebilecek maksimum MESAJ satırı limiti belirlemek için kullanılır. Bu limit aşılması durumunda otomatik olarak +m modu devreye girer. +m modunun kaç dakika devrede kalacağını belirlemek mümkündür. İsteğe bağlı olarak +m yerine +M modu devreye sokulabilir.

Örnek: /mode #kanaladı +f [10m#m5]:6

Yukarıdaki komut uygulandığı takdirde; bahsi geçen kanala 6 saniye içerisinde gönderilebilecek mesaj satırı sayısı limiti 10 olarak belirlenir. Bu limitin aşılması durumunda, kanalda otomatik olarak 5 dakika +m modu devreye girer.

n parametresi: Belirtilen kanalda belirtilen süre içerisinde maksimum nick değişimi sayısını belirlemek için kullanılır. Bu limitin aşılması durumunda kanalda otomatik olarak +N modu devreye girer. +N modunun ne kadar süre devrede kalacağını belirlemek mümkündür.

Örnek: /mode #kanaladı +f [3n#N1]:10

Yukarıdaki komut uygulandığı takdirde; bahsi geçen kanalda 10 saniye içerisinde en fazla 3 nick değişimi yapılabilir. Bu limitin aşılması durumunda, kanalda otomatik olarak 1 dakika +N modu devreye girer.

t parametresi: Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde bir kullanıcının gönderebileceği maksimum mesaj satırı limiti belirlemek için kullanılır. Bu limit aşılması durumunda otomatik olarak kullanıcı kanaldan (kick) atılır. İsteğe bağlı olarak kullanıcıya ban moduda uygulatılabilir.

Örnek: /mode #kanaladı +f [5t#b]:5

Yukarıdaki komut uygulandığı takdirde; bahsi geçen kanala 5 saniye içerisinde, bir kullanıcının gönderebileceği maksimum mesaj sayısı limiti 5 olarak belirlenir. Bu limit aşılması durumunda kullanıcı banlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir